September 2019

Ik verstuur mijn aanvraag straks met één druk op de knop naar Justis. Dat scheelt veel werk, tijd en het is ook nog eens milieuvriendelijker.

Kijken door de ogen van de klant

Een akte van opsporingsbevoegdheid voor bijzondere opsporingsdiensten aanvragen gaat vanaf oktober 2019 een stuk makkelijker, sneller en milieuvriendelijker. Het hele aanvraagproces wordt gedigitaliseerd. De FIOD dacht hierover als gebruiker mee. Het resultaat: een prettige samenwerking, een klantvriendelijk proces en dus een tevreden gebruiker

Justis startte het project Digitaal aanvragen vanuit het idee dat iedereen digitaal met de overheid moet kunnen communiceren. “Hiermee komen we onze klanten tegemoet en geven we invulling aan onze ambitie om onze dienstverlening verder te digitaliseren en professionaliseren”, aldus Sven de Koning, afdelingsmanager Verlening & Toetsing (V&T) bij Justis.

Beginnen met een klein aanvraagproces

V&T begon met de aanvraag van de akte van opsporingsbevoegdheid voor bijzondere opsporingsdiensten. Dit is een relatief klein en overzichtelijk aanvraagproces voor vier partijen, waaronder de FIOD. Zij kunnen hun aanvraag straks met één druk op de knop digitaal indienen. Justis nodigde hen uit om mee te kijken met het ontwerp van het nieuwe digitale proces.

Aandacht voor wensen

Gert Halfman, stafmedewerker bij het team Leren en Ontwikkelen bij de FIOD, vond het erg prettig om als gebruiker betrokken te zijn bij de demo voor Digitaal aanvragen. “We hebben samen het nieuwe proces doorgelopen en meteen onze verbetersuggesties besproken. Justis heeft die goed meegenomen. Het is fijn dat Justis op deze manier aandacht besteedt aan onze wensen.” Sven voegt hieraan toe: “Het mooie van zo’n demo is dat je heel direct feedback krijgt en leert kijken door de ogen van gebruikers. Je krijgt een beter en klantvriendelijker resultaat als de gebruiker invloed heeft op wat er wordt gebouwd. In de toekomst zullen we dit vaker zo gaan doen!”

Makkelijker, sneller en milieuvriendelijker

Gert is blij met de digitalisering van de aanvraag. “Nu moeten we nog een formulier downloaden, uitprinten, invullen en versturen per post. Digitaal gaat dat veel sneller. Ik verstuur mijn aanvraag straks met één druk op de knop naar Justis. Dat scheelt veel werk, tijd en het is ook nog eens milieuvriendelijker. We gaan er dus zeker gebruik van maken. Ik kijk uit naar oktober, als het proces live gaat!”

Screenen in de praktijk

Signalen, oplossingen en resultaten

1

foto van europese vlag

Justis vraagt Europese gegevens op voor VOG-beoordeling

Justis gebruikte geen justitiële gegevens uit het land van nationaliteit (en wisselde deze ook niet uit) wanneer Belgen en Luxemburgers in Nederland een VOG aanvroegen om te mogen werken. Wanneer een VOG wordt aangevraagd voor het werken met minderjarigen, vraagt Justis wel al enige jaren justitiële gegevens op, niet alleen voor Belgen en Luxemburgers maar voor álle inwoners van de EU (niet zijnde Nederlanders).

Nederland heeft met België en Luxemburg afspraken gemaakt over de uitwisseling van justitiële gegevens. Justis gebruikt deze gegevens bij de beoordeling van de VOG-aanvraag voor een werk gerelateerd doel. Deze uitwisseling loopt via het European Criminal Record Information System (ECRIS). Dit is een geautomatiseerd systeem voor de bevraging van de strafregisters van de EU-landen.

Een vollediger beeld van de integriteit van medewerkers uit onze buurlanden.

2

foto van 100 euro briefjes die met houten knijpers aan een waslijn hangen

TRACK geeft tips voor de aanpak van ondermijning

Bij de aanpak van ondermijning is er aandacht voor natuurlijke- en rechtspersonen. De Wet Controle op Rechtspersonen geeft Justis veel mogelijkheden om onderzoek te doen naar rechtspersonen, maar het lukt niet altijd om deze informatie op het juiste moment op de juiste plaats te hebben.

Justis wil dat rechtspersonen meer onder de aandacht komen in strafrechtelijke onderzoeken en de daaropvolgende acties.

Onze afdeling TRACK doet in een vroegtijdig stadium onderzoek naar rechtspersonen en netwerken van andere rechtspersonen, ondernemingen en natuurlijke personen daaromheen. TRACK kan toezichthoudende, handhavende en opsporende instanties hiermee ondersteunen bij hun onderzoeken.

Een grondigere aanpak van ondermijning.

Lees meer in het Tijdschrift voor de Politie.

3

foto van een bestuurskamer met lege zetels

Meer duidelijkheid over de VOG voor politieke ambtsdragers

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart kregen we weer veel vragen over de VOG voor politieke ambtsdragers. Is de VOG-screening voor politieke ambtsdragers verplicht? Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling? En kun je met een VOG iemands integriteit goed vaststellen?

In een speciale Q&A hebben we de antwoorden op dit soort vragen op een rij gezet, samen met cijfers over de aanvragen van de afgelopen jaren. Ook verwijzen we op Justis.nl naar de recent ontwikkelde Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders. Onze VOG-screening is immers het meest effectief als onderdeel van een breder integriteitsbeleid.

Meer duidelijkheid over de VOG voor politieke ambtsdragers.

4

bord met de tekst: Rustgebied voor het grofwild, Streng verboden toegang. Nationaal park de hoge velue Foto: Rob Poelenjee

Meedenken in de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest

Om de kans op Afrikaanse varkenspest in Nederland te verkleinen, mag er onder voorwaarden op wilde zwijnen worden gejaagd. Om dit effectief te kunnen doen, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een uitbreiding van geluiddempers gevraagd voor de preventie en bestrijding van de Afrikaanse varkenspest.

We hebben er samen met onze beleidsdirectie, de politie en het ministerie van LNV voor gezorgd dat vier faunabeheereenheden (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg) een ontheffingsaanvraag kunnen indienen voor het gebruik van geluiddempers in de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. Aan dit gebruik zijn strenge regels verbonden.

Meer mogelijkheden in de aanpak van de Afrikaanse varkenspest.

Kerncijfers

januari tot en met juni 2019

VOG voor jongeren

118.553 aanvragen

Naamswijziging

958 goedgekeurd
54 geweigerd

Buitengewoon opsporingsambtenaar

3.999 afgegeven opsporingsaktes
0 geweigerd

Conclusies Bibob-adviezen

69 ernstige mate gevaar
25 mindere mate gevaar
61 geen gevaar

Toezicht op rechtspersonen

102 risicomeldingen
475 netwerktekeningen

Vergunningen Wet Particuliere Beveiligsorganisaties en Recherchebureaus

478 verleend
42 geweigerd

Garantstellingsregeling curatoren

70 nieuwe verzoeken
48 verhogingsverzoeken

Ontheffing Wet Wapens en Munitie

122 goedgekeurd
18 geweigerd

Gedragsverklaring aanbesteden

5.068 aangevragen

Gratieverzoeken

83 toegewezen
282 afgewezen

Marginale afwijkingen voorbehouden.